Türkiye Biyofizik Tezleri Listemizde 2003 yılından sonra kabul edilmiş olan biyofizik tezleri bulunmamaktadır. Bu tarihten sonra tamamlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerini aşağıdaki adrese göndererek, listenin tamamlanmasına lütfen yardım ediniz.

 Site Yönetimi

Gönderilecek mesajda şu bilgiler bulunmalıdır

 • Tez sahibi

 • Tez danışmanı

 • Tez başlığı

 • Tezin bitirildiği (kabul edildiği) yıl

 • Tezin niteliği (yüksek lisans ya da doktora)

 •  

  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Yıl, Nitelik Yazar Danışman Başlık
  1998, Yüksek Lisans

  Derya Kılıç

  Prof. Dr. Piraye Yargıçoğlu

  Kükürt dioksidin (SO2) ve yaşlılığın görsel uyarılma potansiyelleri üzerine etkisi

  1998, Yüksek Lisans

  Erhan Şahin

  Prof. Dr. Piraye Yargıçoğlu

  Kükürt dioksidin (SO2) öğrenme üzerine etkisi

  2000, Yüksek Lisans

  Semir Özdemir

  Prof. Dr. Piraye Yargıçoğlu

  Yaşlılığın oluşturduğu değişikliklerde nitrik oksidin rolünün elektrofizyolojik parametrelerle incelenmesi

  2000, Yüksek Lisans

  Nazmi Yaraş

  Prof. Dr. Piraye Yargıçoğlu

  Değişik deneysel stres modellerinin görsel uyarılma potansiyelleri üzerine etkileri ve mekanizması

  2002, Yüksek Lisans

  İsmail Abidin

  Prof. Dr. Piraye Yargıçoğlu

  Akut ve kronik stres modellerinin öğrenme üzerine etkileri

  2003, Yüksek Lisans

  Selçen Aydın

  Prof. Dr. Piraye Yargıçoğlu

  Sülfidin ve stresin görsel potansiyeller üzerine etkilerinin araştırılması

  2004, Yüksek Lisans

  Deniz Akpınar

  Prof. Dr. Piraye Yargıçoğlu

  Stresin görsel uyarılma potansiyellerinde oluşturduğu değişikliklerde lipoik asidin rolü

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Yıl, Nitelik Yazar Danışman Başlık
  1973, Doktora

  Ferit Pehlivan

  Doç. Dr. Ziya Güner

  Biyolojik sıvıların ve alkali klorürlerin kondüktiviteleri ve metal-çözelti yüzeyler arası kompleks dielektrik sabitlerinin karşılaştırmalı etüdü

  1973, Doktora

  Mustafa Çetin

  Doç. Dr. Ziya Güner

  Yüksek frekanslı manyetik alanda (100 kHz - 4 Mhz) elektrolit çözeltilerin manyetik geçirgenlik ve kayıp faktörlerinin konsantrasyona göre değişiminin incelenmesi (Ankara Üniversitesi Diyarbakır Tıp Fakültesi adına)

  1974, Doktora

  Zülküf Gülsüm

  Doç. Dr. Ziya Güner

  Elektrolitik sol ve jellerin düşük frekans iletkenlik ve yüksek frekans (1-6 Mc/S) kayıp faktörünün etüdü (Ankara Üniversitesi Diyarbakır Tıp Fakültesi adına)

  1979, Doktora

  Hamza Esen

  Prof. Dr. Ziya Güner

  Radyofrekans bölgesinde (200 kHz - 40 MHz) indüktif tip hücre davranışı ve aspartik asit, glutamik asit, arjinin ve insan serum albümininin sulu çözeltilerdeki mobilitelerinin konsantrasyonla değişiminin incelenmesi

  1981, Doktora

  İsmail Günay

  Prof. Dr. Ziya Güner

  Ekstensor digitorum brevis kasından kayıtlanan uyarılmış kas aksiyon potansiyeli eğrilerinin Fourier frekans analizi, türev ve integral teknikleri ile incelenmesi ve kas motor-birim modelinin geliştirilmesi

  1982, Doktora

  Belma Turan

  Prof. Dr. Ziya Güner

  Kanda bulunan Cu2+ Ve Fe3+ paramanyetik metal iyonları özelliklerinden yararlanılarak normal ve hasta insan kanının  ESR yöntemi ile incelenmesi

  1983, Doktora

  Kıymet Salbaş

  Prof. Dr. Sema Yavuzer

  Adrenalinin kurbağa iskelet kasında eksitasyon-kontraksiyon mekanizması üzerine etkileri

  1984, Doktora

  Babür Şahinoğlu

  Doç. Dr. Ferit Pehlivan

  Transkütan elektrik stimülasyonu ile ağrı giderilmesinde en uygun stimülasyon parametrelerinin seçimi ve uygulama sonuçları

  1993, Yüksek Lisans

  Nizamettin Dalkılıç

  Prof. Dr. Ferit Pehlivan

  Kurbağa siyatik sinirinde bileşik aksiyon potansiyelinin gözlenmesi ve aksiyon potansiyeli biçiminin türev ve integral analizi

  1995, Doktora

  Erhan Kızıltan

  Prof. Dr. Ferit Pehlivan

  Yapay demiyelinizasyonun aksiyon potansiyeli üzerine etkisinin gözlenmesi ve sayısal analiz yöntemleri ile yorumlanması

  1996, Doktora

  Omer Hotomaroğlu

  Prof. Dr. Belma Turan

  Kalbin regülasyonunda oksidan stresin rolünün elektrofizyolojik olarak incelenmesi

  1997, Yüksek Lisans

  Mesut Kılıç

  Prof. Dr. Belma Turan

  Selenyum ve E Vitamini Eksikliği: Popüler Kasın Elektrofizyolojik ve Mekaniksel Fonksiyonları

  1997, Yüksek Lisans

  Tülay Tuncer

  Prof. Dr. Belma Turan

  E vitamininin deneysel diyabetik sıçanların atriyal aktiviteleri üzerindeki etkilerinin elektrofizyolojik yöntemlerle incelenmesi

  1998, Yüksek Lisans

  Ali Açıkgöz

  Prof. Dr. Ferit Pehlivan

  İzole periferik sinirlerde yapay demiyelinizasyonun iletim hızı dağılım yöntemleri ile incelenmesi

  1999, Doktora

  Nizamettin Dalkılıç

  Prof. Dr. Ferit Pehlivan

  Ekstraselüler kayıt ve suction yöntemleri kullanılarak kaydedilen siyatik siniri bileşik aksiyon potansiyellerinden iletim hız dağılımı belirlenmesinin karşılaştırmalı olarak araştırılması

  2000, Doktora

  Mehmet Uğur

  Prof. Dr. Belma Turan

  Hücre dışı adenozin trifostat uygulamasının izole kardiyak miyozinlerdeki etkilerinin whole-cell patch clamp yöntemi ile incelenmesi

  2000, Yüksek Lisans

  Murat Ayaz

  Prof. Dr. Belma Turan

  Selenyumun deneysel diyabetik sıçan kalbi ventrikül kasının elektriksel mekanik aktiviteleri üzerine etkileri

  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Yıl, Nitelik Yazar Danışman Başlık
  1992, Doktora

  Mustafa İteğin

  Prof. Dr. İsmail Günay

  Şiddetli statik manyetik alanda kronikleştirilmiş sıçanların diyafragma sinir-kas preperatlarında oluşan biyoelektirik, biyomekanik, histolojik ve ATPaz enzim değişiklikleri

  1993, Yüksek Lisans

  Işıl Öcal

  Prof. Dr. İsmail Günay

  Sıcak ve soğukkanlı hayvanların iskelet kaslarının biyoelektrik ve biyomekanik parametrelere etkisinin araştırılması

  1995, Yüksek Lisans

  Ayşe Demirkazık

  Prof. Dr. İsmail Günay

  AC manyetik alanın sıçanlarda biyomekanik ve hematolojik parametrelere etkisinin araştırılması

  1996, Yüksek Lisans

  Aykut Pelit

  Prof. Dr. İsmail Günay

  Biyolojik sinyallerin bilgisayar ile kayıtlanmaları ve analizleri

  1997, Yüksek Lisans

  Tufan Mert

  Prof. Dr. İsmail Günay

  Lokal anesteziklerin tonik ve fazik etkilerinin sukroz-gap tekniği ile incelenmesi

  2003, Doktora

  Mustafa Güven

  Prof. Dr. İsmail Günay

  Pulslu elektromanyetik alanın rejenere olan sıçan siyatik sinir demetinde sodyum kanallarına etkisinin incelenmesi

  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Yıl, Nitelik Yazar Danışman Başlık
  1975, Doktora

   Salih Çelik

  Prof. Dr. Rasim Cicioğlu

   Guatrijenlerin iyot uptake üzerine etkisi

  1982, Doktora

   Abdurahman Kaya

   Doç. Dr. İlhami Demirel

  Kan plazmasının ve idrarın kırılma indislerinin refraktometrik analizi

  1983, Doktora

   Nesrin Seyhan

  Doç. Dr. Salih Çelik

  Doğru akım, alternatif akım ve manyetik alanın bakteri üremesine etkilerinin şiddet ve frekansa göre incelenmesi

  1985, Doktora

  Mehmet Şahin

  Prof. Dr. Salih Çelik

  Diyarbakır yöresinde 0-12 yaş arasındaki çocuklarda guatr ile tiroid bezi fonksiyonları arasındaki ilişkinin araştırılması

  1986 Yüksek Lisans

   Süleyman Daşdağ

  Doç. Dr. Salih Çelik

  Lenfomalılarda total kan, eritrosit ve plazma volümlerinin tayini

  1987, Yüksek Lisans

  Feyzan Akşen

  Doç. Dr. Salih Çelik

  Civciv boyun kası üzerine mikrodalgaların etkisi

  1989, Doktora

   Nurten Erdal

  Doç. Dr. Salih Çelik

  Tedavi amacıyla kullanılan mikrodalga enerjisinin kan (total protein, serum proteinleri ve T3-T4 hormonları) üzerine etkilerinin in vitro incelenmesi

  1989, Doktora

   Süleyman Daşdağ

  Prof. Dr. Salih Çelik

  Tedavi amacıyla kullanılan mikrodalga enerjisinin kan (total protein, serum proteinleri ve T3-T4 hormonları) üzerine etkilerinin in vitro incelenmesi

  1990, Doktora

   Feyzan Akşen

   Prof. Dr. Salih Çelik

  Farklı şiddetteki mikrodalgaların kanın şekilli elemanları ve plazma proteinleri üzerine etkisinin in vitro araştırılması

  1991, Yüksek Lisans

  M. Zülküf Akdağ

  Prof. Dr. Salih Çelik

  Farklı düzeydeki mikrodalga ışınlamasının E. Coli K12 ve Valine suşlarının üremesi üzerine etkisi

  1992, Yüksek Lisans

   Cemil Sert

  Prof. Dr. Salih Çelik

  Teşhis amacıyla kullanılan düşük enerjili gamma ışınlarının insan plazma proteinleri ve bazı enzimler üzerine etkisi

  1993, Doktora

   Hatice Budak

  Prof. Dr. Salih Çelik

  Anne sütünün NMR 1/T1 oranının zaman bağlılığının saptanması ve relaksasyon mekanizmasının  açıklanması

  1993, Yüksek Lisans

   Mustafa Harmancı

  Prof. Dr. Salih Çelik

  Lenfomalı hastalarda Ga-67 sitratın normal tümöral ve enfeksiyonlu dokudaki uptake farklılığının incelenmesi

  1996, Doktora

  M. Zülküf Akdağ

  Prof. Dr. Salih Çelik

  Düşük Şiddetli Kronik Mikrodalga Radyasyonunun Ratların Sperm Miktarı, Morfolojisi, Testicular ve Epididimal Dokuları Üzerinde Oluşturduğu Histopatolojik Etkilerinin Araştırılması

  1996, Yüksek Lisans

   Şaban Ayyıldız

  Prof. Dr. Salih Çelik

  Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü Kazanan Bayan ve Erkek Öğrencilerin Antropometrik Özelliklerinin Yetenek Sınavındaki Fiziksel Performansları ile İlişkisi

  1997, Doktora

  Cemil Sert

  Prof. Dr. Salih Çelik

  Vit C, Vit E, GSH (Glutathion) Kompleksinin Radyoaktif Etkileri

  1997, Yüksek Lisans

   Hasan Bozgil

   Prof. Dr. Salih Çelik

  Doğu Bloğunun dağılmasının Türk ve dünya güreşine etkisi

  1998, Yüksek Lisans

   Suat Cerit

  Prof. Dr. Süleyman Daşdağ

  Değişik Spor Dallarında Vücut Yağ Yüzdesi, Ağırlık Merkezi ve Antropometik Ölçümlerin Değerlendirilmesi

  2001, Yüksek Lisans

   Ahmet Karakurt

   Prof. Dr. Salih Çelik

  Sportif hareketlerde ısınmanın sıçrama hareketine etkisi

  2002, Yüksek Lisans

   Abdullah Toprak

  Prof. Dr. Süleyman Daşdağ

  Cep Telefonlarının Yaydığı Radyasyonun Karaciğer Dokusu Üzerine Etkilerinin Elektromikroskobik Olarak Değerlendirilmesi

  2002, Yüksek Lisans

   Rabia Çelik

  Doç. Dr. Feyzan Akşen

  Cep Telefonlarının Yaydığı Radyasyonun Böbrek  Üzerine Etkilerinin Elektromikroskobik Olarak Değerlendirilmesi

  2002, Yüksek Lisans

   Teyfik Adıcan

  Doç. Dr. Abdurrahman Kaya

  Cep telefonlarının yaydığı radyasyonun böbrek  üzerine etkilerinin elektromikroskobik olarak değerlendirilmesi

  2002, Yüksek Lisans

   Giyasettin Dikici

  Prof. Dr. Süleyman Daşdağ

  Cep telefonlarının beyin  üzerine etkilerinin elektromikroskobik olarak değerlendirilmesi

  2003, Doktora

   Ömer Can Demirtaş

   Prof. Dr. Salih Çelik

  Çeşitli enerji türlerinin bakterilerin üremeleri üzerindeki etkileri

  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Yıl, Nitelik Yazar Danışman Başlık
  1994, Doktora

  Ferhan Esen

  Prof. Dr. Gürbüz Çelebi

  Parkinsonlu hastalarda uyarılmış elektrodermal aktivite değişiklikleri

  1996, Doktora

  Tulga Kalaycı

  Prof. Dr. Gürbüz Çelebi

  EEG dikenlerinin yapay sinir ağları ile tanımlanması

  1997, Doktora

  Rasim Arıkan

  Prof. Dr. Gürbüz Çelebi

  Vestibülo-oküler refleksin kontrol ve adaptasyonunda flokkulüsün rolü

  1998, Doktora

  Murat Pehlivan

  Prof. Dr. Gürbüz Çelebi

  Sıvı  sıcaklığının  yutma  üzerine  etkileri

  1999, Doktora

  Murat Özgören

  Prof. Dr. Gürbüz Çelebi

  İşitsel beyin sapı ve orta gecikmeli yanıtlarda sinyal/gürültü oranının değerlendirilmesi

  2003, Yüksek Lisans

  Erdal Binboğa

  Yrd. Doç. Dr. Murat Pehlivan

  Farklı frekanslardaki ve şiddetlerdeki işitsel uyaranların reaksiyon zamanına etkileri

  2005, Yüksek Lisans

  Aydın Çitiloğlu

  Yrd. Doç. Dr. Murat Pehlivan

  Kanamasız ekstremite ameliyatlarında turnike amacı ile kullanılan manşon basıncının arteriyel basınç ile otomatik kontrolü

  2007, Doktora

  Ahmet Akay

  Prof. Dr. Gürbüz Çelebi

  Derinlik algısına eşlik eden görsel uyartılmış potansiyeller

  2007, Doktora Erden Asena Prof. Dr. Gürbüz Çelebi

  Anosmi ve parosmi ile seyreden nörolojik hastalıklarda olfaktör uyartılmış potansiyeller

  2007, Yüksek Lisans

  Özlem Çakır

  Yrd. Doç. Dr. Murat Pehlivan

  Tremorun elektrofizyolojik belirtileri

  2007, Doktora

  Fisun Ersan

  Prof. Dr. Gürbüz Çelebi

  İki eksenli akselerometrik tremor analizi

  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Yıl, Nitelik Yazar Danışman Başlık
  1984, Yüksek Lisans

  Bekir Çoksevim

  Doç. Dr. Çiğdem Özesmi

  Spironolaktonun (K-Canrenate) inotropik etkisi

  2003, Yüksek Lisans

  Sibel Kocaaslan

  Prof. Dr. Yusuf Caner

  Scaninng elektron mikroskobi için numune hazırlık prensibleri ve ovaryumları çıkartılmış ratların deri kollajen fibrillerinde meydana gelen yapısal değişikliklerin incelenmesi

  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Ayşegül Gülnihal Canseven

  Doç. Dr. Nesrin Seyhan

  Düşük şiddetli sabit akımların yara kollagen sentezine etkisi (1993, yüksek lisans)

  Göknur Güler

  Doç. Dr. Nesrin Seyhan

  Elektrik alanının doku hidroksipirolin seviyesine etkisi (1994, yüksek lisans)

  Göknur Güler

  Prof. Dr. Nesrin Seyhan

  Farklı sürelerde uygulanan AC elektrik alanlarının protein sentezine etkisi  (1998, doktora)

  Ayşe Gülnihal Canseven

  Prof. Dr. Nesrin Seyhan

  Değişik şiddet ve süreli manyetik alanların deri hiproksipirolin seviyesine etkisi (1998, doktora)

  Bahriye Sırav Prof. Dr. Nesrin Seyhan

  Radyofrekans radyasyon (RFR) kaynakları, ülkeler ve uluslararası kurumların standartları, Türkiye’de durum, bir pilot bölgede radyasyon hesaplanması (2001, yüksek lisans)

   Meriç Arda Eşmekaya

   Prof. Dr. Nesrin Seyhan

  Radyofrekans radyasyonun tiroid bezi fonksiyonlarına etkisi (2009, yüksek lisans)

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi

  Yıl, Nitelik Yazar Danışman Başlık
  2002, Doktora

  Serdar Demirtaş

  Doç. Dr. Cüneyt Göksoy

  Farklı duyuların uyarılmasıyla beyinde oluşan cevaplar arasındaki etkileşimin elektrofizyolojik yöntemlerle incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Çiğdem Özesmi

  Dr. Erol Başar

  (1972) (Doktora)

  Pekcan Ungan

  Dr. Erol Başar

  Systems theoretical analysis of potentials evoked in the cat auditory cortex (1974) (Doktora)

  Canan (Eroğlu) Erdem

  Dr. Erol Başar

  Düz kaslarda spontane kasılma öz şekillerinin zaman ve frekans alanlarında analizi (1974) (Doktora)

  Necla (Demir) Öztürk

  Doç. Dr. Erol Başar

  Beynin septum bölgesinin sistem analizi (1974) (Doktora)

  Rezzan (Durusan) Utkuçal

  Doç. Dr. Erol Başar

  Serebellar korteks elektriksel aktivitesinin sistem teorisi metotlarıyla analizi (1976) (Doktora)

  Atilla Gönder

  Doç. Dr. Erol Başar

  Systems analysis of the relation between brain’s spontaneous and evoked activities (1977) (Doktora)

  Necla (Demir) Öztürk

  Doç. Dr. Erol Başar

  Düz kasların gerilme cevaplarının sistem teorisi metotları ile analizi (1977) (Doktora)

  Aşkın Tümer

  Doç. Dr. Erol Başar

  Değişik Hayvanlardaki Lenf Düğümlerine Ait Spontane Aktivitelerin Sistem Teorisi Yöntemleriyle Bir Komperatif Analizi (1978) (Doktora)

  Sirel Karakaş

  Doç. Dr. Erol Başar

  High Frequency Brain Potentials Evoked in Humans by Optic Stimulation (1978) (Doktora)

  Nihal Tümer

  Doç. Dr. Erol Başar

  Kobay Viseral Organlarındaki Aktif Düz Kasların Dinamiğinin Bir Analizi (1980) (Doktora)

   Hacer Erar

  Prof. Dr. Pekcan Ungan

  Stereotaksik Ameliyat Tekniğinde Elektriksel Empedans  Ölçümü Yoluyla Elektrot Yerinin İzlenmesi (1985) (Bilim Uzmanlığı)

  Bülent Özmen

  Prof. Dr. Pekcan Ungan

  Programming of a Microcomputer Based Signal Acquisition System for Measuring Brain’s Evoked Potentials (1989) (Bilim Uzmanlığı)

  Hacer (Şahin) Erar

  Prof. Dr. Pekcan Ungan

  Kulaklar ve Beyin Sapının İlgili Nükleuslarından Oluşan İşitsel Alt-Sistemin Elektrodinamiği: ABR ve FFR Potansiyellerinden Elde Edilen Genlik-Frekans Karakteristikleri  (1992) (Doktora)

  Ülkü Çömelekoğlu

  Doç. Dr. Necla Öztürk

  Düz Kasların Kasılma Kinetiğinin Küçük ve Büyük Genlikli Uzunluk Uyarılarıyla İncelenmesi (1994) (Doktora)

  Belgin Büyükakıllı

  Doç. Dr. Necla Öztürk

  Düz Kasların Pasif Viskoelastik Özelliklerinin Geçici Kuvvet Yanıtlarındaki Erken Toparlanma Evresine Katkısı (1994) (Doktora)

  Cüneyt Göksoy

  Doç. Dr. Rezzan Utkuçal

  Kobaydan Kaydedilen Orta Latanslı İşitsel Yanıtlarda (MLR), Kulaklar-Arası Etkileşim ve Bunun Yönsel İşitmeyle İlişkisi (1995) (Doktora)

  Bülent Özmen

  Prof. Dr. Pekcan Ungan

  Ses Şiddetine Bağlı Olarak Değişen Kohlear Gecikmenin Ses Lateralizasyonuna Katkısı (1996) (Doktora)

  Erdem Teker

  Doç. Dr. Necla Öztürk

  Kasların Mekanik Özelliklerini İncelemek İçin Gerekli Uzunluk Uyarılarını Üreten Bilgisayarlı Bir Sistem (1996) (Bilim Uzmanlığı)

  Süha Yağcıoğlu

  Prof. Dr. Pekcan Ungan

  Değişik Türden İşitsel Stimuluslarla İnsan Akustik Korteksinde Uyarılan Uzun Latanslı Yanıtlar Arasındaki Farklılıklar: Bir  Elektriksel Dipol Analizi (1998) (Doktora)

  Ruhi Soyu

  Prof. Dr. Pekcan Ungan

  Bir İşitsel Olaya Ait Nöral Temsilin Dinamik (Oluşum ve Sönüm) Karakteristikleri Üzerinde Uyarım Parametrelerinin Etkileri (2003) (Doktora)

  Nurhan Erbil

  Prof. Dr. Pekcan Ungan

  Harekete İlişkin EEG Değişiklikleri (2004) (Bilim Uzmanlığı)

  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

  Şefik Dursun

  Prof. Dr. Meliha Terzioğlu

  Hiperoksik ve Hipoksik Gaz Karışımları Solunmasında, solunum Parametrelerindeki değişiklikler ile kan ve serebrospinal sıvıdaki gaz basınçları ve Asit-Baz parametrelerinin karşılaştırılması(1982) (Doktora)

  Zeki Alpay

  Doç. Dr. Sinan Önen

  Dokularda Dielektrik katsayısının saptanması (l983) (Yüksek Lisans)

  Mehmet Can Akyolcu

  Doç. Dr. Sinan Önen

  Hiperoksik ve Hipoksik Koşullarda Serebral Kan Akımı Değişikliklerinin Radyoizotoplarla Saptanması  (1985) (Yüksek Lisans)

  Ömer Faruk Erdoğan

  Doç. Dr. Sinan Önen

  Değişik Konsantrasyonlardaki Heparinin Eritrositte Formabilitesi ve Kan Viskozitesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi  (1985) (Yüksek Lisans)

  Mehmet Ali Körpınar

  Doç. Dr. Sinan Önen

  Diagnostik ve Terapik Dozda Ultrases Işınlanmasının Çeşitli Dokular Üzerine Etkisinin Ultrastrüktürel Olarak İncelenmesi  (1985) (Yüksek Lisans)

  Selmin Toplan

  Prof. Dr. Ayla Süer

  Sıçanlarda Fibrinolitik Aktivitenin Hipoksik Koşullarda Değişimi  (1985) (Yüksek Lisans)

  Bora Barutçu

  Prof. Dr. Meliha Terzioğlu

  Tavşanda Aralıklı Kronik Hipoksik Hipoksi ile Oluşturulan Polisitemide Eritropoez ve Eser Elementlerin İncelenmesi  (1987) (Doktora)

  Enver Hasgül

  Doç. Dr. Sinan Önen

  Flüor-18 Üretimi ve Doz Dağılımının İncelenmesi  (1988) (Yüksek Lisans)

  Perihan Ercan

  Doç. Dr. Şefik Dursun

  Deney Hayvanlarında Oluşturulan Çeşitli Koşullarda Elektriksel Deri Direnci ve Temperatüründe Meydana Gelen Değişikliklerinin İncelenmesi (1988) (Yüksek Lisans)

  Mehmet Ali Körpınar

  Doç. Dr. Sinan Önen

  Diagnostik ve Terapik Dozda Pulsasyonlu Ultrases Işınlamasının İnsan Eritrositleri Üzerine Etkisinin In Vitro Koşulda İncelenmesi  (1989) (Doktora)

  Mehmet Can Akyolcu

  Doç. Dr. Tülin Oruç

  Kemodenervasyondan önce ve sonra vagal İmpulsların Solunum Merkezlerinin Aktivasyon Durumuna Etkisi (1989) (Doktora)

  Ömer Faruk Erdoğan

  Prof. Dr. Sinan Önen

  Diabetik ve Non-diabetik İnsan Eritrositlerinde D(5-3H) Glikoz Kullanılarak 3H2O Prodüksiyonu (oluşumu) ile In Vitro D-Glikoz Fosforilizasyon Hızının Ölçümü  (1990) (Doktora)

  Doğan Yaşar

  Prof. Dr. Sinan Önen

  Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresiyle Alkol Bağımlılarının Serum Örneklerinde Demir, Bakır ve Çinko Düzeyleri  (1991) (Yüksek Lisans)

  Selmin Toplan

  Prof. Dr. Ayla Süer

  Fraksiyonlanmış (CY 222, Fraxiparine: CY 216) ve Fraksiyonlanmamış (UF) Heparininin İnsanda Fibrinolitik Sisteme Etkisi (1991) (Doktora)

  Derviş Özçelik

  Doç. Dr. Şefik Dursun

  Temizlik İşçilerinin Kan ve Serumlarında Cr, Cd, Pb ve Mn Eser Elementlerinin Araştırılması  (1992) (Yüksek Lisans)

  Teyfik Gülyaşar

  Doç. Dr. Bora Barutçu

   

  Ötiroid guatr vakalarında L-Tiroksin uygulanmasının oksijen tüketimine etkisi  (1992) (Yüksek Lisans)

  Mustafa Demir

  Prof. Dr. Sinan Önen

  Paratiroid Görüntülenmesinde Tl-201/Tc-99m Dual İzotop Çalışmasının Optimizasyonu  (1993) (Doktora)

  Yunus Karakoç

  Prof. Dr. Sinan Önen

  DC Elektrik Akımı ile Hiperhidrozis Tedavisinde Hemoreolojik Değişimlerin İncelenmesi  (1993) (Yüksek Lisans)

  Meltem Ercan

  Prof. Dr. Sinan Önen

  Esansiyel Hipertansiyonda Hemoreolojik Parametrelerdeki Değişimlerin İncelenmesi  (1993) (Yüksek Lisans)

  Mustafa Demir

  Doç. Dr. Şefik Dursun

  Tiroidin Sintigrafik Olarak Görüntülenmesi ve Fonksiyon Testlerinde Tc-99m ve I-131 Radyonüklidlerinin Değerlendirilmesi (1993) (Yüksek Lisans)

  Birsen Durmuş

  Prof. Dr. Sinan Önen

  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Tanısı Konmuş Hastalarda Oksijen Tedavisi Öncesi ve Sonrası Hemoreolojik Parametrelerin İncelenmesi  (1995) (Yüksek Lisans)

  Semra Özdemir

  Doç. Dr. Şefik Dursun

  Behçet Hastalarının Kan ve Serumlarındaki Eser Elementler ile Viskozite ve Eritrosit Deformabilitesi Değerlerinin, Sağlıklı Kişilerin Benzer Parametrelerine Ait Değerler ile Karşılaştırılması  (1996) (Yüksek Lisans)

  Handan Tuncel

  Prof. Dr. Tunaya Kalkan

  50 Hz Frekanslı Sinüsoidal Manyetik Alanın Karsinogenezdeki Rolünün MNU (N-Methyl-N-Nitrosourea) ile Oluşturulan Deneysel Kolon Tümörü Modelinde Araştırılması  (1997) (Doktora)

  Yunus Karakoç

  Prof. Dr. Sinan Önen

  Esansiyel (İdiyopatik) Hiperhidroziste Lokal Doğru Elektrik Akımı Uygulamasının Biyolojik Etkileri  (1997) (Doktora)

  Meltem Ercan

  Prof. Dr. Sinan Önen

  Diabetes Mellituslu Hastalarda Eritrosit-Plazma Lipid Peroksidasyonunun Hemoreolojik Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi  (1997) (Doktora)

  Birsen Aydemir

  Prof. Dr. Mehmet Can Akyolcu

  Ateroskleroz Tanısı Konmuş Hastalarda Eritrosit Deformabilite İndeksi Değişikliklerinde Eritrosit Membran Fosfolipid, Kolesterol ve Eritrosit Membran Proteinlerinin Etkilerinin İncelenmesi (1997) (Yüksek Lisans)

  Ali Rıza Kızıler

  Prof. Dr. Bora Barutçu

  Çevresel Faktörlerin Organizmadaki Eser Elementler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (1997) (Yüksek Lisans)

  Derviş Özçelik

  Doç. Dr. Şefik Dursun

  Bakır, Çinko, Kurşun ve Kadmiyum Katkılı Besinlerle Beslenen Civcivlerin Kan, Serum ve Değişik Dokularındaki Eser Element Konsantrasyonlarının Ölçülmesi ve Besi Performansına Etkilerinin Saptanması (1998) (Doktora)

  Zafer Gürel

  Prof. Dr. Şefik Dursun

  Apoptoz ile Metallothionein İlişkilerinin, Farklı Süre ve Dozlarda Kadmiyum ve Bakıra Maruz Bırakılan Sıçanların Değişik Dokularında Araştırılması  (1998) (Doktora)

  Ali Rıza Kızıler

  Prof. Dr. Bora Barutçu

  Düşük Basınç Ortamının Oksidan/Antioksidan Mekanizmalara, Serum Çinko (Zn) ve Bakır (Cu) Düzeyleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (2001) (Doktora)

  Zafer Akan

  Prof. Dr. Mehmet Ali Körpınar

  Van Hava Alanında Oluşan Gürültü Kirliliğinin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri  (2002) (Yüksek Lisans)

  Birsen Aydemir

  Prof. Dr. Mehmet Can Akyolcu

  Glutatyon S-transferaz M1 (GSTM1) Genetik Polimorfizmi ile İnsan Sperm Hücresi Oksidatif Hasarı Arasındaki İlişkiler  (2003) (Doktora)

  Türkan Özkara

  Doç. Dr. Selmin Toplan

  Dondurarak Kurutma Yöntemi ile Saklanan Greftlerin Mekanik Özellikleri Üzerine Radyasyonla Sterilizasyonunun Etkileri  (2003) (Yüksek Lisans)

  Tevfik Gülyaşar

  Prof. Dr. Bora Barutçu

  Sıçanlarda Adriamycin Kardiyo-Toksisitesinin Eser Element, Kan Parametreleri ve Serbest Radikaller Bakımından İncelenmesi  (2003) (Doktora)

  Semra Özdemir

  Prof. Dr. Şefik Dursun

  Kadmiyum ve Kurşuna Maruz Bırakılan Sıçanların Kan ve Değişik Dokularındaki Toksisite Üzerine Selenyum ve Kateşin Etkilerinin Araştırılması (2004) (Doktora)

  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

  Sina Gökçe

  Prof. Dr. Nuran Gökhan

  Göz İçi Sıvısı Dinamiğinde CO2’in Önemi (1974) (Doktora)

  Demir Tiryaki

  Doç. Dr. Engin Bermek

  İnsanda Protein Sentezini Başlatan Faktörlerin Ayrılması ve Bazı Nitelikleri (1975) (Doktora)

  Mahmut Çarin

  Prof. Dr. Engin Bermek

  Kan Kalsiyum Düzeyi ile Kas ve Sinir Aksiyon Potansiyelleri Arasındaki İlişki (1976) (Doktora)

  Engin Özkaynak

  Prof. Dr. Engin Bermek

  Histon Olmayan Proteinler ile DNA’nın Kalıp Aktivitesi Arasındaki İlişkiler: RNA Sentezinde Aktif Kromatin Fraksiyonuna Özgü Bir Nonhiston Proteinin Saflaştırılması (1979) (Doktora)

  Rüstem Nurten

  Prof. Dr. Engin Bermek

  Ökaryot Elongasyon Faktörü 2’nin Guanin Nükleotidleri ve Ribozom ile Etkileşim Mekanizmaları (1980) (Doktora)

  Gönül Almış

  Prof. Dr. Engin Bermek

  Globin Zincirlerinin Sentezinde Rol Oynayan Bazı Fizyolojik ve Patolojik Mekanizmalar (1981) (Doktora)

  Beki Kan

  Prof. Dr. Engin Bermek

  Protein Sentezinin Düzenleme Mekanizmaları (1982) (Doktora)

  Seralp Şener

  Prof. Dr. Engin Bermek

  Hemoglobin mRNA’sının İzolasyonu ve Özellikleri (1982) (Doktora)

  Nejat Dalay

  Prof. Dr. Engin Bermek

  Kromatin Proteinlerinin İzolasyonu Özellikleri ve DNA ile etkileşimleri  (1982) (Doktora)

  Ayşe Nur Buyru

  Doç. Dr. Mahmut Nezih Çarin

  Kromatinin Bir Alt Fonksiyonu Üzerine Çalışmalar (1985) (Doktora)

  Neşe Bilgin

  Prof. Dr. Engin Bermek

  Ökaryot Elongasyon Faktörü 2 (EF-2) Üzerinde Çalışmalar  (1985) (Doktora)

  Ümit Gülbin Odabaşı

  Doç. Dr. Demir Tiryaki

  Yüksek Organizmaların Ribozom Proteinleri Üzerinde Bir Çalışma  (1985) (Doktora)

  Ayşim Yılmaz

  Yrd. Doç. Dr. Rüstem Nurten

  Lenfosit Yüzey Antijenlerine Karşı Antikor (1986) (Yüksek Lisans)

  S.Ayşe Özer

  Doç. Dr. Demir Tiryaki

  Normal ve Hemoglobinopatik Hasta Kanlarından DNA İzolasyonu ve Karakterize Edilmesi  (1987) (Doktora)

  Hatice Sema Bozcalı

  Doç. Dr. Sina Gökçe

  Meme ve Uterus Kanserli Hasta Dokularında Nükleer ve Sitoplazmik Östrojen Reseptör Tayini ve Tedavideki Önemi  (1988) (Doktora)

  Osman Ziya Sayhan

  Prof. Dr. Engin Bermek

  Ökaryot Elongasyon Faktörü 2 (EF-2)’nin Etki Mekanizmalari  (1988) (Doktora)

  Handan Tümer

  Doç. Dr. Sina Gökçe

  Hibridoma Tekniğiyle Üretilen Monoklonal Antikorların Spesifikliğinin ELISA Yöntemiyle Saptanması  (1989) (Yüksek Lisans)

  Işıl Üstündağ

  Doç. Dr. Rüstem Nurten

  Ökaryotik Protein Sentezinin Elongasyon Aşamasının Etki Mekanizmaları  (1989) (Yüksek Lisans)

  Metin Özalp

  Doç. Dr. Demir Tiryaki

  Patolojik Olgularda Serum Proteinlerinin Poliakrilamid Gel Elektroforezi Yöntemleriyle İncelenmesi  (1989) (Yüksek Lisans)

  Gönül Erdoğdu

  Prof. Dr. Engin Bermek

  Protein Sentezinin Düzenlenmesi Üzerine Çalışmalar (1990) (Doktora)

  Muhammet Bektaş

  Doç. Dr. Rüstem Nurten

  Biyoteknolojik Yöntemlerle Rennin (Peynir Mayası) Eldesi  (1990) (Yüksek Lisans)

  Tijen Talas

  Prof. Dr. Engin Bermek

  Virüslerin Moleküler Hibritleme Tekniği ile Belirtiminde Tütün Mozaik Virüsü Modeli  (1991) (Doktora)

  Leman Yalçıntepe

  Prof. Dr. Demir Tiryaki

  Lepralı Hastaların Serum Proteinlerinin Elektroforetik Yöntem ile İncelenmesi  (1991) (Yüksek Lisans)

  Ayşe Nur Sayhan

  Prof. Dr. Engin Bermek

  Elongasyon Faktörü 2 (EF-2) ve Protein Sentezi Sonrası Modifikasyonlar Otokatalitik Biçimde Gerçekleşen ADP-Ribozillenme Üzerine Bir Çalışma  (1991) (Doktora)

  Erol Atalay

  Prof. Dr. Engin Bermek

  Beta Talasemi Mutasyonlarının Türkiye’deki Yöresel Dağılımının; “PCR/Nokta Emdirimi” Yöntemleriyle Saptanması Üzerine Çalışmalar  (1991) (Doktora)

  Semire Uzun Altınöz

  Prof. Dr. Sina Gökçe

  Artemia Salina Yumurtalarından Protein Sentezinde Aktif Rol Oynayan Özütler Elde Etme Çalışmaları  (1992) (Yüksek Lisans)

  Serpil Babaoğlu

  Prof. Dr. Sina Gökçe

  Elongasyon Faktörü 1 (EF-1)Üzerinde Çalışmalar  (1992) (Doktora)

  Tamer Yağcı

  Prof. Dr. Engin Bermek

  Tüm Vücut Işınlanması ve Bazı Anti Kanser Ajanların Fare NK Hücre Aktivitesine Etkisi  (1992) (Doktora)

  Esra Balaban

  Prof. Dr. Rüstem Nurten

  Fizyolojik Hücre Ölümünü İnceleme Yöntemleri  (1995) (Yüksek Lisans)

  Zafer Gürel

  Prof. Dr. Rüstem Nurten

  Hücre İçi Aktin Filamentlerinin İncelenmesi  (1995) (Yüksek Lisans)

  Işıl Albeniz

  Doç. Dr. Rüstem Nurten

  ADP Ribozillenme Örneğinde Sentez Ötesi Modifikasyonlar  (1996) (Doktora)

  Aynur Başalp

  Prof. Dr. Sina Gökçe

  Monoklonal Antikor Çalışmaları ve Antijenlerin İmmunojenikliğini Artırmada Yeni Yaklaşımlar  (1996) (Doktora)

  Handan Tümer

  Prof. Dr. Sina Gökçe

  Elongasyon Faktör 2’nin Hücre İçi Dönüşüm (Turn over) Mekanizmaları Üzerine Bir Çalışma  (1997) (Doktora)

  Muhammet Bektaş

  Prof. Dr. Rüstem Nurten

  Elongasyon Faktör 2 (EF-2)  Aktin Etkileşimleri  (1997) (Doktora)

  Özlem Demir

  Prof. Dr. Demir Tiryaki

  Monoklonal Antikor Üreten Hücrelere Antibiyotiklerin Etkisi (1997) (Yüksek Lisans)

  Çağatay Korkut

  Prof. Dr. Demir Tiryaki

  Tümör Modelinde CD38 Düzeyi Bir Hayvan Modelinde NAD+ Metabolizmasına İlişkin Değişiklikler  (1997) (Doktora)

  Leman Yalçıntepe

  Prof. Dr. Demir Tiryaki

  NAD+/ADP Riboz Metabolizmasına İlişkin Çalışmalar  (1998) (Doktora)

  Aylin Özdemir

  Prof. Dr. Engin Bermek

  Ökaryotlarda Ağır Metal Direncinden Sorumlu Metalotiyonin Geninin Belirlenmesi  (1999) (Yüksek Lisans)

  Semire Uzun

  Prof. Dr. Sina Gökçe

  Konjenital Bilateral Vas Deferens Aplazi (CBAVD)’li Hastalarda Kistik Fibröz (CF) Genindeki Nokta Mutasyonlarının Araştırılması: CBAVD, CF İlişkisi (2000) (Doktora)

  Nil Beşeoğlu

  Prof. Dr. Demir Tiryaki

  Serum Proteinlerinin İki Boyutlu Elektroforez ile Ayrılması (2002) (Yüksek Lisans)

  Saliha İşsever

  Prof. Dr. Engin Bermek

  Gen Kontrol Bölgelerinde Yönlendirilmiş Mutagenez ile Yapılacak Değişikliklerin Ekspresyon Üzerine Etkilerinin Penisilin Asilaz (PA) Modelinde İncelenmesi ve İlgili Klonda Ekspresyonun Gerçekleştirdiği Promotorun Belirlenmesi  (2002) (Doktora)

  Celal Güven

  Prof. Dr. Rüstem Nurten

  Saferoz 4B Afinite Kromotografisi Yöntemiyle Aktin Bağlayan Proteinlerin Saflaştırılması  (2002) (Yüksek Lisans)

  Başak Günçer

  Prof. Dr. Rüstem Nurten

  Serumda ADP-Ribozillenen Proteinlerin Tanımlanması (2003) (Yüksek Lisans)

  Aysin Aroymak

  Prof. Dr. Sina Gökçe

  Ökaryotik Hücre Membranında Ekspreze Edilen Alkalen Fosfotaz Aktivitesinin Tanımlanmasına Yönelik Çalışmalar  (2003) (Yüksek Lisans)

  Şebnem Erçelen Prof. Dr. Sina Gökçe Yeni Sentezlenmiş 3-Hidroksi-kromon Probların Proteinlerle Etkileşimlerinin İncelenmesi ve Protein Katlanması Üzerine Çalışmalar  (2003) (Doktora)

  Leyla Türker Şener

  Prof. Dr. Demir Tiryaki

  Floresans Spektroskopisi Yöntemlerinin Biyolojik Etkileşimlerin ve Enzimatik Etkinliklerin   İncelenmesinde Kullanımı (2005) (Yüksek Lisans)

  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Bahire Küçükkaya

  Prof. Dr. Beki Kan

  K562 ve MEL hücre modelinde G proteinlerinin farklılaşma üzerindeki rolünün incelenmesi (1992) (Yüksek Lisans)

  Esen Çalışkan

  Prof. Dr. Beki Kan

  Beyin, kalp ve mide dokusunda postreseptör olaylarının incelenmesi (1993) (Yüksek Lisans)

  Oya Orun

  Prof.Dr.Beki Kan

  G proteinlerinin dokulardaki hibritleme yöntemiyle incelenmesi (1993) (Yüksek Lisans)

  Tammam Alsebaei

  Prof. Dr. Beki Kan

  G proteinlerinin çeşitli dokulardaki dağılımı (1993) (Yüksek Lisans)

  Hülya Cabadak

  Prof. Dr. Beki Kan

  Muskarinik reseptörlerin ekspresyonu üzerinde çalışmalar (1997) (Doktora)

  Bahire Küçükkaya

  Prof. Dr. Beki Kan

  Eritroid hücrelerde G protein ekspresyonunun incelenmesi (1997) (Doktora)

  Oya Orun

  Prof. Dr. Beki Kan

  Sinkrotron X ışınları yöntemlerinin biyolojik makromolekül yapısı çözümlemesinde kullanımı (1999) (Doktora)

  Tammam Alsebaei

  Prof. Dr. Beki Kan

  Normal ve anormal koşullarda G protein ekspresyonunun düzenlenmesi (1999) (Doktora)

  Cevdet Nacar

  Prof. Dr. Beki Kan

  Over tümörlerinde gip mutasyonlarının hibritleme ve SSCP yöntemiyle incelenmesi (2000) (Yüksek Lisans)

  Pınar Mega Tiber

  Yrd. Doç. Dr. Ayşe Garip

  Düşük frekanslı elekromanyetik alan uygulanan T lenfositlerinde membran potansiyelininin incelenmesi (2000) (Y.Lisans)

  Özlem Çelik

  Yrd. Doç. Dr. Ayşe Garip

  Goa cDNA’sının E. Coli’de pTrc His2A vektör sistemine klonlanması (2001) (Yüksek Lisans)

  Şule Öncül

  Yrd. Doç. Dr. Ayşe Garip

  Yüksek hücre dışı magnezyum ve çok düşük frekanslı elektromanyetik alan etkisi altında K562 hücre soyunun farklaşması (2003) (Yüksek Lisans)

  Emrah Kara

  Prof. Dr. Beki Kan

  G protein mutasyonlarının ve polimorfizmlerinin hipofiz ve over tümörü oluşumundaki yerinin  incelenmesi (2003) (Yüksek Lisans)

  Işıl İşal

  Yrd. Doç. Dr. Ayşe Garip

  K562 insan miyeloid lösemi hücrelerinde kuersetinin etkilerinin düşük frekanslı manyetik alan altında incelenmesi (2004) (Yüksek Lisans)

  Banu Aydın

  Yrd. Doç. Dr. Hülya Cabadak

  K562 hücre soyunda muskarinik reseptör ekspresyonu (2004) (Yüksek Lisans)

  Sinan İbagüner

  Prof. Dr. Beki Kan

  Ani kalp ölümlerinin biyofiziksel, fizyolojik ve fizyopatolojik mekanizmalarının son çalışmalara göre algoritmik, matematiksel modellenmesi (2008) (Doktora)

  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Yıl, Nitelik Yazar Danışman Başlık
  1987, Yüksek Lisans

  Sabiha Aksay

  Yrd. Doç. Dr. Hamza Esen

  Hücre dışına Na+ iyonu konsantrasyonundaki değişimin gastrocnemius kasının yorulma durumu üzerindeki etkisinin incelenmesi

  1988, Yüksek Lisans

  Ferhan Esen

  Yrd. Doç. Dr. Hamza Esen

  Pulslu manyetik alanların (PEMFs) kurbağa iskelet kası kasılma aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi

  1996, Yüksek Lisans

  Eyüp Gülbandılar

  Prof. Dr. Hamza Esen

  Pulslu elektromanyetik alanın Sacchoromyces Cerevisiae mayasının üremesi üzerine etkisi

  2002, Yüksek Lisans

  Fatma Özbebit

  Prof. Dr. Hamza Esen

  Deri kan akımı dinamiğinin laser Doppler flow tekniği ile incelenmesi

  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Yıl, Nitelik Yazar Danışman Başlık
  2004, Yüksek Lisans

  Anzel Bahadır

  Doç. Dr. Erol Ömer Atalay

  HbD-Los Angeles’in SPR spektroskopisi ile ayırıcı molekülsel tanısı

  2004, Yüksek Lisans

  Sanem Yıldız

  Yrd. Doç. Dr. Ayfer Atalay

  Behçet hastalarında HLA-B51 allelleri ekspresyon düzeylerinin SPR spektroskopisi ile saptanması

  2006, Yüksek Lisans

  Emre Üstel

  Prof. Dr. Erol Ömer Atalay

  Anormal hemoglobinlerin SPR yöntemi ile gen düzeyinde tanısı

  2006, Yüksek Lisans

  Ceylan Ayada

  Yrd. Doç. Dr. Ayfer Atalay

  SPR yöntemi ile HbD-Los Angeles’in gen düzeyinde tanısı

  2007, Yüksek Lisans

  Onur Öztürk

  Prof. Dr. Erol Ömer Atalay

  Denizli yöresinde gözlenen HbD-Los Angeles mutasyonunun beta globin gen ailesi haplotip analizi

  2007, Yüksek Lisans

  Emine Dinç

  Yrd. Doç. Dr. Ayfer Atalay

  Denizli yöresinde D1S80 (MCT118), D17S5 (YNZ22), IgJH polimorfizmleri

  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Yıl, Nitelik Yazar Danışman Başlık
  1991, Yüksek Lisans

  Emsal Hadiye Uğur

  Prof. Dr. İlhami Demirel

  Diyagnostik radyolojide kalite kontrolü

  1996, Yüksek Lisans

  Meryem Karabıyık

  Prof. Dr. İlhami Demirel

  Gece altını ıslatan çocukların tedavisinde vücut alarm sisteminin kullanılması

  2003, Yüksek Lisans

   Barkın İlhan

   Prof. Dr. İlhami Demirel

  Horizontal sakkadlarda addüksiyon ve abdüksiyon açısal hızları, başlangıç ve bitiş zamanlarının binoküler koordinasyondaki etkileri