Faydalı Bilgiler

PROGRAMLAR SÖZLÜKLER SİMGELER SABİTLER BİRİMLER FORMÜLLER BİLGİLER


Sabitler

Matematiksel Sabitler

TANIM
SİMGE
DEĞER
2'nin Briggsiyen (ondalık) logaritması
log2
0,30102999566398119521
2'nin Neperiyen (doğal) logaritması
ln2
0,69314718055994530942
2'nin kare kökü
Ö2
1,41421356237309504880
3'ün kare kökü
Ö3
1,73205080756887729353
10'un Neperiyen (doğal) logaritması
ln 10
2,30258509299404568402
Alladi-Grinstead sabiti
0,809394020534
Altın oran, altın sayı
φ
1,61803398874989484820
Ap sabiti
ζ(3)
1,202056903
Archimedes sabiti
π
3,1415926535897932384626433832795
Artin sabiti
0,3739558136192022
Backhouse sabiti
1,45607494858268967139959535111654356
Bernstein Sabiti
β
0,2801694990238691
Brun sabiti
B
1,9021605824
"Buz alanı" için rezidüel entropi
1,5396007178
Cahen sabiti
0,6434105462883380
Catalan sabiti
G
0,9159655941772190
Champernowne sabiti
1,1234567891011121
Conway sabiti
1,303577269034296
Copeland-Erdos sabiti
0,2357111317192329
Doğal logaritma tabanı
e
2,7182818284590452353602874713526
Dubois-Raymond ikinci sabiti
0,1945280494653251
Euler sabiti (gamma sabiti)
γ , C
0,57721566490153286061
Euler sayısı
e
2,7182818284590452353602874713526
Feigenbaum sabiti
δ
4,669210609102990
Feigenbaum alfa sabiti
2,502907875095892
Fibonacci faktöriyel sabiti
1,226742010720353
Flajolet sabitleri
0,81168692154477931

0,8711570464148937

1,628160129718917

2,302566137163630

Fransen-Robinson sabiti (Fransen sabiti)
2,807770242028519
Froda sabiti
6,580885991017920
Gauss sabiti (lemniskat sabiti)
2,622057554292119
Gauss-Kuzmin-Wirsing sabiti
0,3036630028987326
Gelfond-Schneider sayısı
2,665144142690225
Gibbs sabiti
Si(π)
1,851937051982466
Glaisher-Kinkelin sabiti
1,282427129100622
Golomb-Dickman sabiti (Golomb sabiti)
λ
0,6243299885435508
Grothendieck büyüklüğü
1,782213978191369
Hadamard-de la Vallee-Poussin sabiti
0,261497212847642

1,034653881897438

Hafner-Sarnak-McCurley sabiti
0,353236371854995
İkiz asallar sabiti
0,6601618158468695
"Katı alan" entropi sabiti
κ
1,503048082
Kendinden sayıların yoğunluk sabiti
λ
0,252660259
Khintchine sabiti
K
2,685452001065306
Khintchine harmonik sabiti
1,745405662407346
Kolakoski sabiti
0,7945071927794792
Komornik-Loreti sabiti
1,787231650182965
Landau-Ramanujan sabiti
K
0,7642236535892206
Landau-Ramanujan sabiti (2. dereceden)
0,5819486593172907
Laplace limit sabiti
λ
0,6627434193491815
Lehmer sabiti
0,5926327182016361
Lengyel sabiti
Λ
1,098685805525187
Levy sabiti
3,275822918721811
Lieb'in "buz alanı" sabiti
(Buz alanı: Su moleküllerinin 2D dizilimi)
1,5396007178
Madelung sabiti
1,747564594633182
Madelung sabiti
M2
-1,6155426267
Magata sabiti
3,407069165627256
Mills sabiti
1,306377883863080
MRB sabiti
0,1878596424620671
Niven sabiti
C
1,705211140105367
Paris sabiti
1,098641964394156
Pi sayısı
π
3,1415926535897932384626433832795
Pisot-Vijayaraghavan sayısı (en küçük)
1,324717957244746
Porter sabiti
C
1,467078079433975
Pythagoras sabiti
1,4142135624
Ramanujan sayısı
2625374126407687
Ramanujan-Soldner sabiti
µ
1,4513692349
Renyi sabiti (park etme sabiti)
0,7475979202534114
Robbin sabiti
0,6617071822671762
Salem sayısı (en küçük)
1,176280818259917
Sert altıgenler entropi sabiti
1,395485972479302
Seyahat eden satıcı sabiti
0,7147827007912942
Shapiro'nun periyodik toplam sabiti
λ
0,4945668
Sierpinski sabiti
K
2,584981759579253
Tavşan sabiti
0,7098034428612913
Thue-Morse sabiti
0,4124540336401075
Tribonacci sabiti
1,839286755214161
Trott sabiti
0,01084101512231113
Vall
0,1994588183
Van der Corput sabiti
m
3,3643175781
Weierstrass sabiti
0,4749493799879206
Wilbraham-Gibbs sabiti
G
1,851937052


Çeşitli Sabitler

TANIM
SİMGE
DEĞER
Atmosfer basıncı
1,01325 × 105 N / m2

1,01325 bar

Bakırın lineer genişleyebilirliği
α
1,7 × 10-5 / K
Bakırın özgül ısı kapasitesi
cc
385 J / kg K
Bakırın ısıl iletkenliği
kc
385 W / m K
Bakırın Young modülüsü
Ec
1,3 × 1011 Pa
Camın ısıl iletkenliği
kg
1,0 W / m K
Curie
Ci
3,7 × 1010 Bq
Çeliğin lineer genişleyebilirliği
α
1,2 × 10-5 / K
Çeliğin Young modülüsü
Es
2,1 × 1011 Pa
Elektronvolt
eV
1,60217733 × 10-19 J
Fermi bağlanma sabiti
GF  / (ħc)3
1,16639 × 10-5 / GeV2
Hall direnci
RH
25812,8056 Ω
Hall iletkenliği
e2 / h
3,87404614 × 10-5 S
Havanın kritik sıcaklığı
-190 °C, 183 K
Havanın viskozitesi (20 °C için)
ηo
1,8 × 10-5 N s / m2
Havanın yoğunluğu (0 °C, 760 Torr için)
0,7734 m3 / kg

1,2929 kg / m3

Hidrojenin Rydberg sayısı
RH
1,0967758 × 107 / m
Işığın boşluktaki hızı
, co
299792458 m / s
Karbon-14 yarı ömrü
T
5570 yıl
Molar gaz sabiti
R
8,314 J / K mol
Mega elektronvolt
MeV
1,6 × 10-13 J
Mutlak sıfır
-273,15 °C
Sesin havadaki hızı (0 °C, 760 Torr için)
v
340 m / s
Serbest nötronun yarı ömrü
T
650 s
Suyun 3 kat noktası
Ttp(H20)
273,16 K
Suyun özgül ısı kapasitesi
cw
4200 J / kg K
Suyun erime ısısı
3,34 × 105 J / kg
Suyun buharlaşma ısısı
2,26 × 106 J / kg
Suyun viskozitesi (20 °C için)
ηw
1,002 × 10-3 N s / m2
Verdet sabiti (sudaki λ = 589 nm ışık için)
0,000477 rad / A
Zayıf kaynaşma açısı θw (kabuk üzeri)
sin2 θw
0,2224


Uzunluk Sabitleri

TANIM
SİMGE
DEĞER
Ann
ly
9,46052973 × 1015 m
Astronomik birim
AU
1,4959787 × 1011 m
Ayak
ft  ,  '
0,3048 m
Deniz mili
1852 m
Işık yılı
ly
9,46052973 × 1015 m
İngiliz deniz mili
1853,18 m
Kara mili
1609,344 m
Kulaç
fath
1,8288 m, 72 parmak, 6 ayak
Parmak
in  ,  "
0,254 m
Siegbahn birimi
UX,  X
1,00020778970 × 10-13 m
Sigma
σ
1 × 1012 m
Siriometre
1,49597870 × 1015 m
Siriusweit
1,5428387847 × 1017 m
Zincir, Gunter zinciri
ch
20,1168 m


Astronomik Sabitler

TANIM
SİMGE
DEĞER
Ay-dünya uzaklığı (ortalama)
3,844 × 108 m
Ayın çapı (ortalama)
1,738 × 106 m
Ayın kütlesi (ortalama)
7,33 × 1022 kg
Ayın gravitasyonel ivmesi
1,619 m / s2
Ayın öz kütlesi (ortalama)
3,33 × 103 kg / m3
Dünyanın çapı (ortalama)
R
6,37 × 106 m
Dünyanın kütlesi
M
5,972 × 1024 kg
Dünyanın öz kütlesi (ortalama)
5,517 × 103 kg / m3
Dünyanın manyetik alanının yatay bileşeni
Bo
1,8 × 10-5 T
Güneş-dünya uzaklığı (ortalama)
1,495 × 1011 m
Güneş sabiti
1400 W / m2
Güneşin çapı (ortalama)
6,960 × 108 m
Güneşin enerji üretimi
3,90 × 1026 W
Güneşin kütlesi
1,99 × 1030 kg


Elektriksel Sabitler

TANIM
DEĞER
Elektrik şebekesi (Avrupa)
230 V AC, 50 Hz
Elektrik şebekesi (ABD)
115 V AC, 60 Hz
Daniell pilinin EMK'sı
1,08 V
Lechlanch pilinin EMK'sı
1,46 V
Nife pilinin EMK'sı
1,40 V
Weston pilinin EMK'sı
 
1,0186 V


Elektromanyetik Sabitler

TANIM
SİMGE
DEĞER
Bohr manyetonu
µB
927,400915 × 10-26 J / T

5,7883817555 × 10-5 eV / T

13,99624604 × 109 Hz / T

Bohr manyetonu
µB / hc
46,6864515 / m T
Bohr manyetonu
µB / k
0,6717131 K / T
Elementer şarj
e
1,602176487 × 10-19 C
Elementer şarj
e / h
2,417989454 × 1014 A / J
İletkenlik kuantumu  (2e2 / h)
Go
7,7480917004 × 10-5 S
İletkenlik kuantumunun tersi  (2e2 / h)
1 / Go
12906,4037787 Ω
Josephson sabiti
KJ  ,2e / h
483597,891 × 109 Hz / V
Manyetik akı kuantumu
Φ0
2,067833667 × 10-15 Wb
Nükleer manyeton
µN
5,05078324 × 10-27 J / T

3,1524512326 × 10-8 eV / T

Nükleer manyeton
µN / h
2,542623616 x 10-2 / m T

7,62259384 MHz / T

Nükleer manyeton
µN / k
3,6582637 x 10-4 K / T
Ters iletkenlik kuantumu
1 / Go
12906,4037787 Ω
von Klitzing sabiti (h / e2 = µ0c / 2α)
RK
25812,807557 Ω


Gravitasyonel Sabitler

TANIM
SİMGE
DEĞER
Gravitasyonel sabit
G
6,67428 × 10-11 N m2 / kg2
Newtoniyen gravitasyon sabiti
G
6,67428 × 10-11 m3 / kg s2
Newtoniyen gravitasyon sabiti
G / ħc

6,707 × 10-39 / (GeV/c2)2

Yerçekimi (serbest düşme ivmesi)
g
9,80665 m / s2


Optik Sabitler

TANIM
SİMGE
DEĞER
Camın kırılma indeksi
ng
1,50
Parafinin kırılma indeksi
np
1,42
Suyun kırılma indeksi
nw
1,33


Fiziksel-Kimyasal Sabitler

TANIM
SİMGE
DEĞER
Atomik kütle birimi (Dalton)
amu ,  mu  ,  u
1,660538782 × 10-27 kg

9,31494028 x 102 MeV

1,49241783 × 10-10 J

2,2523427369 x 1023 Hz

7,513006671 x 1014 / m

3,4231777149 x 107 Hartree

1,0809527 x 1013 K

Avogadro sayısı
, NA
6,02214179 × 1023 / mol
Birincil ışıma sabiti (2πhc2)
c1
3,74177107 × 10-16 W m2
Birincil ışıma sabiti (spektral radyans için) (2hc2)
c1L
1,191042722 × 10-16 W m2 / sr
Boltzmann sabiti
, kB
1,3806504 × 10-23 J / K

8,617343 × 10-5 eV / K

2,0836644 × 1010 Hz / K

69,50356 / m k

Faraday sabiti
F
96485,3399 C / mol
Hawking sabiti
k
1041 C / T cm2
İdeal gazın molar hacmi (T=273,15 ºK, p=101,325 kPa)
Vm
22,413996 × 10-3 m3 / mol
İkincil ışıma sabiti (hc / k)
c2
1,4387752 × 10-2 m K
Loschmidt sabiti
no
2,6867775 × 1025 / m3
Loschmidt sabiti (T=273,15 K, p=100 kPa)
Vm
22,710981 × 10-3 m3 / mol
Molar gaz sabiti
R
8,314472 J / mol K
Molar Planck sabiti
NAh
3,990312689 × 10-10 J s / mol
Molar Planck sabiti
NAhc

0,11962656472 J m / mol

Mutlak entropi sabiti
So / R
-1,1517048

-1,1648678

Sackur-Tetrod sabiti
S0 / R
-1,1517048

-1,1648678

Stefan-Boltzmann sabiti {(π2 / 60) k4 / ħ3c2}
σ
5,670400 × 10-8 W / m2 K4
Wien'in yer değiştirme yasası sabiti
b
2,8977686 × 10-3 m K


Atom-Altı Sabitler

TANIM
SİMGE
DEĞER
Bohr çapı
ao
5,291772083 × 10-11 m
Döteron-elektron istirahat kütle oranı
md / me
3670,483014
Döteron-elektron manyetik moment oranı
µd / µe
0,4664345460 × 10-3
Döteron-proton istirahat kütle oranı
md / mp
1,999007496
Döteron-proton manyetik moment oranı
µd / µp
0,3070122035
Döteronun istirahat kütlesi
md
3,3435860 × 10-27 kg

2,013553214 u

1875,61339 MeV / c2

Döteronun manyetik momenti
µd
0,43307375 × 10-26 J / T

0,4669754479 × 10-3 µB

0,857438230 µN

Döteronun molar kütlesi
Md
2,013553214 u
Elektron-α kütle oranı
me / mα
1,3709335611 × 10-4
Elektron-döteron kütle oranı
me / md
2,7244371170 × 10-4
Elektron-döteron manyetik moment oranı
µe / µd
-2143.923498
Elektron-heliyon (kalkanlı) manyetik moment oranı (gaz, küre, 25 °C)
µe / µ'h
864,058255
Elektron-müon kütle oranı
me / mµ
4,83633210 × 10-3
Elektron-müon manyetik moment oranı
µe / µµ
206,7669720
Elektron-nötron kütle oranı
me / mn
5,438673462 × 10-4
Elektron-nötron manyetik moment oranı
µe / µn
960,92050
Elektron-proton kütle oranı
me / mp
5,446170232 × 10-4
Elektron-proton manyetik moment oranı
µe / µp
-658,2106875
Elektron-proton (kalkanlı) manyetik moment oranı (H2O, küre, 25 °C)
µe / µ'p
-658,2275954
Elektron-tau kütle oranı
me / mτ
2,87555 × 10-4
Elektron şarjı
 e / h
1,602176462 × 10-19 C

2,417989491 × 1014 A / J

Elektronun Compton dalga boyu
λc
2,426310215 × 10-12 m
Elektronun g-faktörü
ge
-2,0023193043737
Elektronun jiromanyetik (manyetojirik) oranı
γe ,  γe / 2π
1.760859794 × 1011 / s T

28024.9540 MHz / T

Elektronun kütlesi
me
9,10938215 × 10-31 kg

5,485799110 × 10-4 u

0,510998902 MeV

Elektronun manyetik moment anomalisi
ae
1,1596521869 × 10-3
Elektronun manyetik momenti
µe ,  µe / µB  ,  µe / µN
-928,476362 × 10-26 J / T

-1,0011596521869

-1838,2819660

Elektronun molar kütlesi
M(e),  Me
5,485799110 × 10-7 kg / mol
Elektronun şarj-kütle bölümü
-e / me
-1,758820174 × 1011 C / kg
Hartree enerjisi
Eh
4,35974417 × 10-18 J

27,2113845 eV

2625,5 kJ / mol

627,509391 kcal / mol

2 Rydberg

Hassas yapı sabiti
α
7,297352533 × 10-3
Klasik elektron çapı
re
2,817940285 × 10-15 m
Müon-elektron kütle oranı
mµ / me
206,7682657
Müon-nötron kütle oranı
mµ / mn
0,1124545079
Müon-proton kütle oranı
mµ / mp
0,1126095173
Müon-proton manyetik moment oranı
µµ / µp
-3,18334539
Müon-tau kütle oranı
mµ / mτ
5,94572 × 10-2
Müonun Compton dalga boyu
λC,µ
11,73444197 × 10-15 m
Müonun g-faktörü
-2,0023318320
Müonun kütlesi
1,88353109 × 10-28 kg

0,1134289168 u

105,6583568 MeV

Müonun manyetik moment anomalisi
1,16591602 × 10-3
Müonun manyetik momenti
µµ  ,  µµ / µB  ,  µµ / µN
-4,49044813 × 10-26 J / T

-4,84197085 × 10-3

-8,89059770

Müonun molar kütlesi
M(µ) ,  Mµ
0,1134289168 × 10-3 kg / mol
Nötron-elektron kütle oranı
mn / me
1,8386836550
Nötron-elektron manyetik moment oranı
µn / µe
1,04066882 × 10-3
Nötron-müon kütle oranı
mn / mµ
8,89248478
Nötron-proton kütle oranı
mn / mp
1,00137841887
Nötron-proton manyetik moment oranı
µn / µp
-0,68497934
Nötron-proton (kalkanlı) manyetik moment oranı (H2O, küre, 25 °C)
µn / µ'p
-0,68499694
Nötron-tau kütle oranı
mn / mτ
0,528722
Nötronun Compton dalga boyu (h / mnc)
λC,n
1,319590898 × 10-15 m
Nötronun g-faktörü (2µn / µN)
gn
-3,82608545
Nötronun jiromanyetik (manyetojirik) oranı (2|µn| / ħ)
γn  ,  γn / 2π
1,83247188 × 108 / s T

29,1646958 MHz / T

Nötronun kütlesi
mn
1,67492716 × 10-27 kg

1,00866491578 u

1,50534946 × 10-10 J

Nötronun manyetik momenti
µn  ,  µn / µB  ,  µn / µN
-0,96623640 × 10-26 J / T

-1,04187563 × 10-3

-1,91304272

Nötronun molar kütlesi (NAmn)
M(n) ,  Mn
1,00866491578 × 10-3 kg / mol
Özgül elektron şarjı
-e / me
-1,758819 × 1011 C / kg
Proton-elektron kütle oranı
mp / me
1836,15267247
Proton-müon kütle oranı
mp / mµ
8,88024408
Proton-nötron kütle oranı
mp / mn
0,99862347855
Proton-nötron  manyetik moment oranı
µp / µn
-1.45989805
Proton-tau kütle oranı
mp / mτ
0,527994
Protonun Compton dalga boyu (h / mpc)
λC,p
1,321409847 × 10-15 m
Protonun g-faktörü (2µp / µN)
gp
5,585694675
Protonun jiromanyetik (manyetojirik) oranı (2µp / ħ)
γp ,  γp / 2π
2,67522212 × 108 / s T

42,5774825 MHz / T

Protonun (kalkanlı) jiromanyetik (manyetojirik) oranı {2µp / ħ (H2O, küre, 25 °C)}
γ'p  ,  γ'p / 2π
2,67515341 × 108 / s T

42,5763888 MHz / T

Protonun kütlesi
mp
1,672621637 × 10-27 kg

1,00727646688 u

1,50327731 × 10-10 J

Protonun manyetik momenti
µp ,  µp / µB  ,  µp / µN
1,410606633 × 10-26 J / T

1,521032203 × 10-3

2,792847337

Protonun molar kütlesi (NAmp)
M(p) ,  Mp
1,00727646688 × 10-3 kg / mol
Protonun (kalkanlı) manyetik momenti (H2O, küre, 25 °C)
µ'p  ,  µ'p / µB ,  µ'p / µN
1,410570399 × 10-26 J / T

1,520993132 × 10-3

2,792775597

Proton'un manyetik momenti (H2O, küre, 25°C)
µ'p ,  µ'p / µB  ,  µ'p / µN
1,410570399 × 10-26 J / T

1,520993132 × 10-3

2,792775597

Protonun manyetik kalkanlanma düzeltme değeri {1- µ'p / µp (H2O, küre, 25 °C)}
σ'p
25,687(15) × 10-6
Protonun şarj-kütle bölümü
e/mp
9,57883408 × 107 C / kg
Rydberg sabiti (α2mec / 2h)
R∞, R∞hc
1,0973731568525 x 10-7 / m

2,17987190 × 10-18 J

13,6056923 eV

Rydberg sabiti
R∞c

3,289841960361 × 1015 Hz

Sirkülasyonun kuantumu
h / 2me  ,  h / me
3,636947516 × 10-4 m2 / s

7,273895032 × 10-4 m2 / s

Tau-elektron kütle oranı
mτ / me
3,47760
Tau-müon kütle oranı
mτ / mµ
16,8188
Tau-nötron kütle oranı
mτ / mn
1,89135
Tau-proton kütle oranı
mτ / mp
1,89396
Taunun Compton dalga boyu
λC,τ
0,69770 × 10-15 m
Taunun kütlesi
3,16788 × 10-27 kg

1,90774 u

Taunun molar kütlesi (NAmτ)
M(τ) ,  Mτ
1,90774 × 10-3 kg / mol
Ters hassas yapı sabiti
1 / α
137,035999679
Thomson karşıt parçası
σe
0.665245854 × 10-28 m2


Evrensel Sabitler

TANIM
SİMGE
DEĞER
Boşluğun karakteristik empedansı
Zo
376,730313461 Ω
Boşluğun permeabilitesi
µo
4π × 10-7 N / A2

12,566370614 × 10-7 N / A2

Boşluğun permitivitesi (1 / µoc2)
εo
8,854187817 × 10-12 F / m
Dirac sabiti
ħ , (h bar)
1,054571596 × 10-34 J s

6,58211889 × 10-16 eV s

Elektrik sabiti
εo
8,854187817 × 10-12 F / m
Fermi sabiti
1,4 × 10-50 J / m3
Manyetik sabit
µo
4π × 10-7 N / A2

12,566370614 × 10-7 N / A2

Planck kütlesi {(ħc / G)1/2}
mP
2,17644 × 10-8 kg

1,22892 x 1019 GeV

Planck sabiti (h)
h
6,62606896 × 10-34 J s

4,13566733 x 10-15 eV s

Planck sabiti (h / 2π)
ħ , (h bar)
1,054571628 × 10-34 J s

6,58211889 × 10-16 eV s

Planck uzunluğu {ħ / mPc = (ħG / c3)1/2}
lP
1,616252 × 10-35 m
 
Planck zamanı {lP / c = (ħG / c5)1/2}
tP
5,39124 × 10-44 s

 

Ana Sayfa | Sayfa Başı | İletişim | ©2014 SG